VESELÉ POČÍTÁNÍ

Tento starší program je určen předškolním dětem a.žákům 1. a.2. třídy ZŠ. Je zvlášť vhodný pro děti se specifickými poruchami učení (snížená koncentrace, dyskalkulie.apod.). Byl vytvořen ve spolupráci s.PPP v.Liberci a.jeho rozsah i.zpracování je podobné jako u.programu VESELÝ SLABIKÁŘ. Na vyšších verzích WIN již program nefunguje.

V první kapitole pomáhá dětem hravou formou pomocí obrázků pochopit základní pojmy předmatematické průpravy (porovnávání velikosti a.počtu, orientace v.ploše, určování pořadí, rozlišování tvarů.atd.). V dalších kapitolách (počítání do 10, 20 a.100) děti vyjadřují počet obrázků číslem, přidávají a.ubírají, doplňují čísla a.postupně se dostávají od sčítání a.odčítání až k.násobení a.dělení, vždy s.důrazem na názornost (obrázky, kostky domina, číselné osy.apod.). Spolu s.průvodními postavičkami je tak trvale udržována pozornost dětí.

Stáhnout DEMO programu Veselé Počítání

Bližší informace o programech firmy Matik, jejich ceník a objednávkový formulář najdete na

www.matik.cz

OBSAH KAPITOL:
Než začneme počítat: Porovnávání velikosti Orientace Nakresli stejně Více nebo méně První, druhý, poslední Najdi stejné tvary Sestav řadu obrazců Malujeme do tabulky Obrázky a kostka Počítáme do pěti: Kolik jich je Přidávej a ubírej Doplň číslo Nácvik sčítání Sčítání čísel do pěti Nácvik odčítání Odčítání čísel do pěti Smíšené úlohy Počítáme do deseti: Kolik jich je Přidávej a ubírej Doplň číslo Nácvik sčítání Sčítání čísel do deseti Nácvik odčítání Odčítání čísel do deseti Smíšené úlohy Počítáme do dvaceti: Sčítání v druhé desítce Sčítání přes desítku Odčítání v druhé desítce Odčítání přes desítku Smíšené úlohy Počítáme do sta: Doplň číslo Sčítání a odčítání násobků deseti Počítání bez přechodu desítky Sčítání a odčítání čísel do sta Násobení a dělení do dvaceti Tabulky násobků Malá násobilka (násobení) Malá násobilka (dělení) Hry a hříčky: Domino Jaké je mé číslo Závody autíček Najdi poklad Pozor, schody Kupujeme, prodáváme Na pouti