PRAVOPIS

Program obsahuje procvičování základních gramatických pravidel s potřebným zdůvodněním. Má příjemné grafické prostředí, obsahuje i přehledné zpracování procvičovaného učiva a funguje od WIN XP do všech vyšších verzí (Vista, WIN 7 ...). Je podobný staršímu programu ŠKOLA HROU II, je však rozšířen o kapitolu Psaní velkých písmen, má rozsáhlejší zásobu slovních a větných spojení s obtížnějšími výrazy a výkon žáka je hodnocen známkou.

Bližší informace o programech firmy Matik, jejich ceník a objednávkový formulář najdete na

www.matik.cz


Stáhnout DEMO programu Pravopis


OBSAH KAPITOL:
Psaní i - y uvnitř slov: Psaní i - y po jednotlivých souhláskách Přejatá slova Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Koncovky podstatných jmen: Podstatná jména mužského rodu Podstatná jména ženského a středního rodu Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Koncovky přídavných jmen: Přídavná jména tvrdá a měkká Přídavná jména přivlastňovací Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Shoda podmětu s přísudkem: Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Psaní s - z: Předložky s a z Předpony s- a z- Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Zdvojené souhlásky: Předpony roz-, bez-, od-, nej- Přípony -ný, -ní, -ští a jiné Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Skupiny ě/je, ě/ně: Psaní ě/je po b, p, v Psaní mě/mně Tvary zájmena já Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Zájmena: Osobní zájmena Přivlastňovací zájmena Vztažná zájmena Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Psaní velkých písmen: Ve slovních spojeních Ve větách Celkové procvičování Stručný přehled pravidel