JAZYKOVÉ ROZBORY


Program je věnován procvičování slovních a.větných rozborů.
Je určen pro žáky 5. až 9. tříd ZŠ a.je vhodný i.pro opakování učiva na.středních školách.

Látka je rozdělena do šesti základních témat, zpracovaných v.rozsahu učiva ZŠ. Žáci si zvolí téma a.počet vět, počítač jim pak z.rozsáhlé zásoby náhodně vybírá věty nebo slovní spojení, které mají určovat. Před ukončením každého rozboru má žák možnost opravy. Při chybě je uvedena správná odpověď s.případným zdůvodněním, u.větných rozborů je i grafické znázornění vět. Každé téma je doplněno také stručným přehledem probírané látky.

Bližší informace o programech firmy Matik, jejich ceník a objednávkový formulář najdete na

www.matik.cz

Stáhnout DEMO programu Jazykové Rozbory


OBSAH KAPITOL:
Slovní druhy: Jednodušší věty Celkové procvičování Stručný přehled látky Skloňování: Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Celkové procvičování Stručný přehled látky Časování: Jednodušší rozbor Celkové procvičování Stručný přehled látky Větné členy: Jednodušší rozbor Celkové procvičování Stručný přehled látky Rozbor souvětí: Jednodušší rozbor Celkové procvičování Stručný přehled látky Psaní čárek: Celkové procvičování Stručný přehled látky