ŠKOLA HROU I

Starší program. ŠKOLA HROU.I- je určen dětem zi1. a.2. tř. ZŠ a.procvičuje s.nimi základní pravidla psaní slov a.vět. Chyby dětí jsou názorně vysvětlovány, na závěr je slovní hodnocení. Program je vhodný pro děti se specifickými poruchami učení. Na vyšších verzích WIN již nefunguje.

Bližší informace o programech firmy Matik, jejich ceník a objednávkový formulář najdete na

www.matik.cz

Stáhnout DEMO programu Škola Hrou I.


OBSAH KAPITOL:
Délka slabik (s grafickým a zvukovým znázorněním) Věty, slova, slabiky (dělení slov na slabiky, vět na slova) Psaní souhlásek (spodoba - souhlásky, které se vyslovují a píší různě) Měkké a tvrdé souhlásky