ŠKOLA HROU II


Starší program. ŠKOLA HROU.II. obsahuje pravopisná cvičení, zaměřená na.gramatické jevy, ve kterých žáci nejčastěji chybují. Látka je tu rozdělena do osmi základních témat. Děti si určí počet slov, počítač jim pak zadává náhodně vybraná slova či slovní spojení, do kterých mají doplnit správný pravopis. Chybná odpověď je vždy vysvětlena, na.závěr je slovní hodnocení. Ke každému tématu je zařazen i.stručný přehled pravidel pravopisu k.dané látce a.příklady jejich použití.
Na vyšších verzích WIN již program nefunguje, místo něj byl vytvořen noější program PRAVOPIS.

Bližší informace o programech firmy Matik, jejich ceník a objednávkový formulář najdete na www.matik.cz .


Stáhnout DEMO programu Škola Hrou II.


OBSAH KAPITOL:
Psaní i - y uvnitř slov: Psaní i - y po jednotlivých souhláskách Přejatá slova Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Koncovky podstatných jmen: Podstatná jména mužského rodu Podstatná jména ženského a středního rodu Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Koncovky přídavných jmen: Přídavná jména tvrdá a měkká Přídavná jména přivlastňovací Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Shoda podmětu s přísudkem: Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Psaní s - z: Předložky s a z Předpony s- a z- Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Zdvojené souhlásky: Předpony roz-, bez-, od-, nej- Přípony -ný, -ní, -ští a jiné Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Skupiny ě/je, ě/ně: Psaní ě/je po b, p, v Psaní mě/mně Tvary zájmena já Celkové procvičování Stručný přehled pravidel Zájmena: Osobní zájmena Přivlastňovací zájmena Vztažná zájmena Celkové procvičování Stručný přehled pravidel